คุยกับผู้อ่าน

เผลอแพล้บเดียว “หมอชาวบ้าน” อายุได้ 3เดือนแล้วครับ ถ้าเป็นเด็กก็จวนพลิกคว่ำได้แล้ว ที่น่ายินดีก็คือ “หมอชาวบ้าน” ได้รับคามสนใจย่างกว้างขวางโดยรวดเร็ว ฉบับแรกขายได้ 100 เปอร์เซ็นต์ ฉบับที่ 2 ต้องเพิ่มยอดการพิมพ์อีก 50 เปอร์เซ็นต์ และฉบับที่ 3 อีก 150 เปอร์เซ็นต์ ที่ยังแย่ก็คือ สถานภาพทางการเงินครับ คือแต่ละเล่มที่ท่านผู้อ่านซื้อไปในราคา 10 บาทนั้น เราขาดทุน 1 บาท เราตั้งความหวังไว้ว่าในอนาคตถ้าฐานะทางการเงินอำนวยเราจะจัดส่ง “หมอชาวบ้าน” ไปถวายพระตามวัดต่างๆ และส่งไปให้โรงเรียนในชนบทให้มากที่สุดเป็นการกุศล ตามกำลังที่เราจะทำได้เพิ่มขึ้นเรื่อยๆ และขอถือโอกาสบอกบุญมาด้วย
Continue…

ไทยพบ’เครือศักดิ์สุวรรณ’พันธุ์ไม้ชนิดใหม่ของโลก

สวนพฤกษศาสตร์ขอนแก่นพบ”เครือศักดิ์สุวรรณ “พันธุ์ไม้ชนิดใหม่ของโลก  เชิญประชาชนเที่ยวชมตลอดปี เมื่อวันที่ 9 ส.ค. นายคณิต แวงวาสิต รักษาการหัวหน้าสวนพฤกษศาสตร์ขอนแก่น เปิดเผยถึงการค้นพบพันธุ์ไม้ชนิดใหม่ของโลก ว่า  ได้มีการค้นพบไม้พันธุ์ใหม่ของโลก คือ “เครือศักดิ์สุวรรณ” โดยพืชชนิดนี้มีถิ่นการกระจายพันธุ์ดั้งเดิมบริเวณเทือกเขาภูพาน ค้นพบโดยนายประนอม  จันทรโณทัย นักพฤกษศาสตร์ผู้เชี่ยวชาญพรรณไม้ของไทย จากมหาวิทยาลัยขอนแก่น Continue…

แม่กลางหลวง

ชมความงดงามแห่งวิถีชีวิตแห่งขุนเขาและนาขั้นบันไดในบ้านแม่กลางหลวง อันเป็นพื้นที่ลุ่มแม่น้ำชั้น 3 บนดอยอินทนนท์ หมู่บ้านชาวกะเหรี่ยงเผ่าปกาเกอะญอแห่งนี้เป็นหนึ่งในชุมชนบริเวณลุ่มแม่น้ำแม่กลาง ที่ประกอบด้วยชุมชนย่อย 4 แห่ง คือ ชุมชนบ้านอ่างกาน้อย ชุมชนบ้านแม่กลางหลวง ชุมชนบ้านหนองหล่ม และชุนบ้านผาหมอน Continue…

ปัจจัยเสี่ยงก่อมะเร็ง

สธ.แจ้งผู้ที่ป่วยมะเร็งมีปัจจัยที่ก่อให้เกิดหลายด้าน หากรู้จักรักษาหรือสังเกตุตัวเองและแก้ไขทันทีมีสิทธิ์หาย นพ.ธีรพล โตพันธานนท์ อธิบดีกรมการแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข (สธ.) กล่าวว่า โรคมะเร็งเป็นสาเหตุการตายอันดับต้นๆ ของประชากรไทย จากข้อมูลทะเบียนมะเร็งของประเทศไทย Continue…