“ภูมิธรรม” ยก 6 ข้อถามถึงผู้มีอำนาจในสังคม จะคืนอำนาจให้ ประชาชนเมื่อใด  เมื่อวันที่ 28 ธ.ค. นายภูมิธรรม เวชยชัย รักษาการเลขาธิการพรรคเพื่อไทย โพสต์เฟซบุ๊กส่วนตัวว่า คำถามถึงผู้มีอำนาจในสังคม 1.ที่กล่าวว่าไม่อยากยึดถือประชาธิปไตยตามหลักสากล แต่ขอเป็นประชาธิปไตยแบบไทยๆแต่ให้ยึดดุลพินิจของผู้มีอำนาจเป็นสำคัญใช่หรือไม่ 2.ถ้าบุคคลใดยึดหลักตน เหนือหลักการในรัฐธรรมนูญ และกฎหมาย

ใช้อำนาจของตนอย่างไม่มีขอบเขต ทั้งที่มีรัฐธรรมนูญเป็นกฎหมายสูงสุดกำกับและควบคุมอยู่ ถือเป็นการกระทำที่ถูกต้องหรือไม่ 3.ผู้มีอำนาจเข้ามาบริหารเกือบ 4 ปีมาแล้วนานพอหรือยัง  นายภูมิธรรม กล่าวอีกว่า 4.การดำเนินการเพื่อผลักดันให้เกิดสิ่งต่างๆ โดยอาจขัดหรือละเมิดหลักการสำคัญในระบอบประชาธิปไตย จะมีส่วนร่วมรับผิดชอบอย่างไร 5.หากคาดหวังหรือมีความประสงค์ที่อยากจะกลับมามีอำนาจในการบริหารบ้านเมืองอีกครั้ง ควรแสดงความชัดเจนให้ทุกฝ่ายได้เห็นว่าพร้อมจะพิสูจน์ตัวเองให้ประชาชนพิจารณา  6.ถ้าทุกฝ่ายอยากเห็นสังคมมีอนาคต  มีความหวัง ก็ต้องช่วยกันสร้างความชัดเจนและความเชื่อมั่นให้เกิดขึ้น ท่านพร้อมจะคืนอำนาจให้ประชาชนเมื่อใด. ขอบคุณข้อมูลบางส่วนและติดตามข้อมูลฉบับเต็มที่ dailynews